Amortering är en benämning för avbetalning på en skuld. Normalt amorterar låntagaren delar av en skuld men det kan också vara avbetalning av hela skuldbeloppet. Det finns flera olika sätt som amortering kan ske på. Även om det de senaste åren blivit allt vanligare med amorteringsfria lån, dvs lån där hela skulden återbetalas vid löptidens slut och inga amorteringar sker under tiden, så är lån med rak amortering eller annuitet vanligast.

Rak amortering eller annuitet?

Rak amortering

Rak amortering innebär att amorteringsdelen är konstant vid varje betalningstillfälle. Summan av amortering och ränta varierar följdaktligen något vid varje betalningstillfälle om du har ett rörligt lån. Kostnaden för räntan blir olika vid varje betalningstillfälle eftersom din skuld blir mindre efter varje amortering. Detta betyder i sin tur att den totala månadskostnaden för lånet blir olika varje gång och förhoppningsvis minskar över tiden.

Annuitet

För ett annuitetslån erläggs ett konstant totalbelopp för ränta och amortering vid varje betalningstillfälle. Eftersom räntedelen av det totala beloppet minskar i takt med att skulden avbetalas ökar följaktligen amorteringsdelen.

Den vanligaste formen av återbetalning av lån är rak amortering, som har den goda effekten att den totala räntekostnaden för ett lån blir lägre än för ett lån med annuitetslån. Detta beror på att skulden som räntan beräknas på sjunker snabbare. För att välja ett lån med rak amortering krävs det att din ekonomi tillåter en hög amorteringstakt redan när du tar lånet. Fördelen med annuitetslån är att man kan hålla utgifterna nere de första åren.

Hur mycket skall man amortera?

Du bör företrädesvis amortera på lån med hög räntenivå. Återbetalning av lån är ett mycket bra sparande eftersom du får en säker avkastning och ett boende på köpet. Genom att amortera på dina bolån så minskar du också din framtida boendekostnad. Det bästa sparandet för den som har lån är således att amortera på dessa lån. När du amorterar på dina lån så får du behålla den ränta du annars skulle ha betalt och den avkastningen är ofta betydligt större än vad räntefonder eller statspapper skulle ge i avkastning. Du undviker samtidigt den risk som du tar om du placerar i aktier eller andra former av mer riskabla värdepapper. När du amorterar på ett lån så vet du att du alltid får bra avkastning på den investeringen.