Sverige är känt för sina olika trygghetssystem. Trygghetssystem är uppbyggda av olika, så kallade, socialförsäkringar. Makthavarna i landet reglerar dessa socialförsäkringar i syfte att ge stöttning för de i samhället som är i störst behov av det. Med denna artikel tänkte jag redogöra för begreppet socialförsäkring och vad det är för något.

Socialförsäkring – En översikt

De socialförsäkringar som finns i Sverige inbegriper i stora drag olika typer av mer eller mindre obligatoriska försäkringstyper, som minskar effekterna av olika typer av risker som finns i samhället. I huvudsak utgörs dessa försäkringar av arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring samt pensionsförsäkring. Utöver dessa försäkringstyper så är även olika typer av skattefinansierade förmåner för familjer, funktionshindrade, bostadslösa och pensionslösa en del av begreppet socialförsäkring. Ett exempel är barnbidrag som utbetalas till föräldrar med barn som är bofasta i Sverige.

Vad är socialförsäkring

 

Om vi återgår till de mer försäkrings lika momenten i socialförsäkringen så utbetalas (i fallande ordning) mest ersättning i ålderspension, sjuk och aktivitetsersättning, sjukförsäkring, föräldraförsäkring, arbetslöshetsförsäkring (a-kassa), efterlevandepension, arbetsskadeförsäkring och minst utbetalningar sker i form av barnpension.

Olika grupper

För att kartlägga socialförsäkringssystemet ytterligare så kan man dela upp systemet i olika kategorier utifrån exempelvis vilka som omfattas (olika grupper, exempelvis barnfamiljer, pensionärer, invandrare osv.), man kan även kategorisera utifrån ersättningstyp (om försäkringen skall ge en grundtrygghet, standardiserad trygghet eller om tryggheten skall kunna avnjutas när man betalt avgift för försäkringen), vidare så kan man även kategorisera utifrån hur respektive försäkring finansieras (det vill säga om det är en skattefinansierad försäkring eller om den finansieras via försäkringspremier från försäkringstagarna). Sist men inte minst så kan även socialförsäkringarna kategoriseras utifrån typ av organisationsform, vilket syftar till om försäkringen administreras statligt eller av kassor som är fristående från staten.

De privata försäkringsbolagens uppgift i samhället är att i många fall komplettera socialförsäkringarna för att ge möjligheten till ytterligare trygghet för konsumenterna i samhället. Exempel på detta är privat sjukförsäkring som kompletterar den sjukpenning som Försäkringskassan betalar ut så att du får 90 % av din inkomst istället för 80 %. Ett annat exempel är privat inkomstförsäkring som kompletterar a-kassans ersättning om du blir arbetslös.