Har du din inkomst försäkrad? Idag är det ca 1, 6 miljoner i Sverige som har sin inkomst försäkrad via en inkomstförsäkring, eller löneförsäkring som vissa kallar denna typ av försäkring. Eftersom arbetsmarknaden i Sverige utgörs av nästan 5 miljoner förvärvsarbetande så finns det dock många ändå som saknar detta skydd. Jag tänkte därför bjuda på ett par tips som kan vara till nytta för den som funderar på att försäkra sin inkomst.

Tänk på om du uppfyller kraven för att teckna inkomstförsäkring

De krav som ställs på den som vill teckna inkomstförsäkring är:

– Tillsvidare-anställning. Har du exempelvis säsongsanställning, projekt-anställning och liknande så kan du tyvärr inte teckna försäkringen.

– Anställd under 6 månader med en arbetstid om minst 17 timmar/vecka direkt för tecknandet av försäkringen. I vissa försäkringar så kan denna regel innebära att du måste ha haft en anställningstid motsvarande 12 månader.

– Medlem i svensk a-kassa. Bor du i exempelvis Sverige men jobbar i Norge och medlem i Norsk a-kassa så uppfyller du inte kravet för att teckna försäkringen.

– Mantaskskriven och bosatt i Sverige. Du kan inte teckna försäkringen om du exempelvis är svensk medborgare men jobbar och är bosatt utomlands.

– Att du tjänar över 18 700 kr i bruttolön. Tjänar du under denna nivå så har du inte behov av inkomstförsäkring då din lön är så försäkrad som den kan bli via a-kassan.

Tänk på NÄR försäkringen gäller

– Vid ofrivillig arbetslöshet. Dvs inte om du exempelvis självmant säger upp dig. Den gäller heller inte vid säsongsarbetslöshet, exempelvis om du jobbar som byggnadsarbetare och blir permitterad vintertid för att det på grund av tjäle inte går att utföra byggnadsarbete. Försäkringen gäller inte heller vid arbetslöshet som kunde vara känd vid försäkringens tecknande, exempelvis om du vet att din arbetsgivare kommer säga upp dig och du i samband med det tecknar försäkringen.

– När du uppfyllt din kvalifikationstid. Mer om kvalifikationstid nedan.

Tänk på kvalifikationstiden

Kvalifikationstid innebär att du måste ha haft försäkringen en viss tid för att försäkringen skall vara gällande. Kvalifikationstiden i de försäkringar som erbjuds idag är mellan 6-18 månader. Detta kan jämföras med den kvalifikationstid som finns i a-kassan som i regel är 6 månader.

Tänk på karenstiden

Karenstiden är inte att förväxla med kvalifikationstid. Karenstiden är istället att beteckna som en självrisk och innebär den tid det tar innan du får ersättning från inkomstförsäkringen från och med att du beräknas som arbetslös enligt a-kassan. I regel är karenstiden 5 arbetsdagar, vilket är samma karenstid som a-kassan har.

Tänk på ersättningstiden

Med ersättningstid menas den tid du kan få ersättning från försäkringen. Via många fackliga inkomstförsäkringar så är ersättningstiden väldigt kort (mellan 3-6 månader). Väljer du istället en privat inkomstförsäkring så kan du få så mycket som 300 ersättningsdagar vilket motsvarar drygt ett år. Det finns även privata och fackliga tilläggsförsäkringar som innebär att du kan förlänga ersättningstiden i det grundskydd som du har via exempelvis en facklig grundförsäkring.

Tänk på hur hög inkomst du kan försäkra

I alla inkomstförsäkringar så finns ett ”tak” för hur hög inkomst du kan försäkra. Detta inkomsttak kan pendla mellan 35 000 kr-160 000 kr i bruttolön. Därför kan detta vara viktigt att tänka på om du är höginkomsttagare.

Min förhoppning är att denna artikel hjälp dig att ta ett bättre beslut om du funderar på att trygga din inkomst med en inkomstförsäkring!