En bilförsäkring kan enkelt delas in i trafik-, halv- och helförsäkring. En trafikförsäkring är obligatorisk för fordon, såsom bil, mc och moped, och det är du själv som har ansvar för att hitta och teckna bilförsäkring innan fordonet ska tas i trafik. Ofta rekommenderas du dock att utöka din bilförsäkring och ditt försäkringsskydd genom att åtminstone halvförsäkra ditt fordon. Det är också smart att jämföra priser och villkor från olika försäkringsbolag innan du bestämmer dig för vilken bilförsäkring som är bäst för just dig och din bil.

teckna billig bilförsäkring

Vad består en bilförsäkring av?

För att förklara anledningen till varför du ofta rekommenderas att utöka skyddet på din bilförsäkring har vi valt att kortfattat presentera hur en bilförsäkring är uppbyggd samt hur de tre olika grundomfattningarna för en bilförsäkring fungerar:

Trafikförsäkringen ersätter samtliga personskador och sakskador som du vållar med din bil. Skador på ditt eget fordon ersätts genom motpartens bilförsäkring om denne anses vållande till trafikolyckan. Om det däremot är du som är vållande till skadan erhåller du ingen ersättning genom din bilförsäkring för skador på ditt egna fordon.

Halvförsäkringen innehåller förutom trafikförsäkringen en delkaskoförsäkring. Detta innebär att din bilförsäkring innehåller dels en trafikförsäkring men även skydd för det egna fordonet. Detta skydd innefattar stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

Helförsäkringen är en heltäckande bilförsäkring och innehåller trafikförsäkring, delkaskoförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen som ingår i helförsäkringen ersätter skada på bilen vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse. Helförsäkringen är alltså en bilförsäkring som är betydligt mer omfattande än såväl trafikförsäkringen som halvförsäkringen och den viktigaste skillnaden är att du genom denna bilförsäkring ersätts för skada på ditt eget fordon, även om det är du som anses vållande till olyckan.

traffikolycka bilföräkring

Vad bör du mer tänka på vad gäller bilförsäkring?

Eftersom det vid köp av nytillverkade bilar ofta medföljer vagnskadegaranti räcker det i regel med en halvförsäkring för att ett fullgott skydd motsvarande en helförsäkring ska gälla för dessa bilar. Förutom de tre grundomfattningarna inom bilförsäkring erbjuder respektive försäkringsbolag dessutom olika tilläggsförsäkringar såsom hyrbil och självriskreducering. Oftast kommer du dock långt med en bra helförsäkring…

Här är några tips för att sänka kostnaderna för din bilförsäkring

Samla dina försäkringar:

Att ha flera försäkringar hos samma försäkringsbolag, till exempel hemförsäkring och bilförsäkring, kan ge dig en lägre premie. Detta kallas också för paketpris eller rabatt för flera försäkringar.

Jämför olika försäkringsbolag:

Jämför priser och villkor från olika försäkringsbolag för att hitta den bästa försäkringen för dina behov till det bästa priset.

Välj högre självrisk:

Genom att välja en högre självrisk kan du sänka premien på din bilförsäkring. Men tänk på att du då måste betala mer själv vid en eventuell skada.

Välj en mindre kraftfull bil:

Kostnaden för din bilförsäkring kan påverkas av bilens kraft och värde. En mindre kraftfull bil brukar ha en lägre premie.

Kör säkert:

Ett säkert körbeteende kan belönas med en lägre premie. Försäkringsbolag kan erbjuda rabatter till förare som inte har några skador eller olyckor på sin körhistorik.

Hoppas dessa tips hjälper dig att sänka kostnaderna för din bilförsäkring!