Behöver du låna pengar men har en betalningsanmärkning? Vi kan i så fall glädja dig med att det är fullt möjligt att låna pengar med betalningsanmärkning.

Alla som har eller har haft en betalningsanmärkning vet att det är svårt att få ett lån med betalningsanmärkning. Orsaken till betalningsanmärkningen behöver inte alltid vara en dålig finansiell situation privatekonomiskt utan allt från slarv till rena tragedier kan vara orsaken. I många fall har den privatekonomiska situationen dessutom ändrats till det bättre sedan betalningsanmärkningen uppstod.

Eftersom vi i Sverige har en hög moral vad gäller att betala våra skulder så ser vi rätt så strängt på betalningsanmärkningar och de flesta som ansöker om lån trots betalningsanmärkning blir oftast nekade av bankerna. Har du fått en betalningsanmärkning finns den kvar i registret i tre år även om du betalar skulden och i övrigt sköter din ekonomi klanderfritt.

Betalningsanmärkningar resulterar i att det blir betydligt svårare för dig att få lån, hyreslägenhet eller att teckna ett telefonabonnemang. Som tur är så finns det många aktörer på marknaden som har som affärsidé att ge små eller större lån trots betalningsanmärkning till människor som på grund av dessa skulle nekas lån av bankerna. Om din privatekonomiska situation i nuläget är bra och stabil så behöver inte en betalningsanmärkning vara något problem när du ansöker om lån hos dessa kreditbolag. De tittar nämligen många gånger på just hur din situation ser ut just nu, inte på hur den såg ut då du fick betalningsanmärkningen.

Om du vill låna pengar trots betalningsanmärkning så får du vara beredd på att lånet blir något dyrare än vanliga lån. Detta beror på att det, trots att din privatekonomiska situation är stabil och du beräknas klara av att betala amorteringarna, ändå ses som riskfyllt för kreditbolaget att låna ut pengar åt dig och en högre ränta tas ut.

De vanligaste villkoren som skall vara uppfyllda för att få låna pengar är:

• Du bör vara 18 år fyllda
• Du bör ha fast inkomst
• Du bör ha en fast bostad
• Du bör vara mantalsskriven i Sverige

Om du tänker låna pengar hos annan aktör än en vanlig bank skall du också vara beredd på att återbetalningstiden i en del fall kan vara väldigt kort, ofta vid lån av mindre summor men ibland även om man lånar större summor. Tar du ett bolån så tas ofta den fastighet eller lägenhet du lånar pengar till som säkerhet för lånet i synnerhet om du tar ett lån med betalningsanmärkning. Det kan även bli frågan om att du bör ha en borgensman som går i borgen för att du skall betala din skuld.