Om du vill låna pengar, skaffa ett telefonabonnemang eller liknande samt i vissa fall även om du vill hyra en lägenhet så kan det hända att det görs en kreditupplysning på dig. Detta görs främst för att ta reda på om den som erbjuder dig sina tjänster tar en större risk genom att ingå avtal med eller låna ut pengar till dig.

Kreditupplysning privatperson

Kreditupplysning på privatpersoner görs genom att begära in ekonomiska upplysningar om personen i fråga från ett kreditupplysningsföretag. Kreditupplysningen ger en bild av hur du har skött din ekonomi tidigare, om du har skulder hos kronofogden eller på annat sätt har misskött dina betalningar, kort sagt din betalningsförmåga och betalningsvilja. I en kreditupplysning kan det även framkomma uppgifter som inte har ekonomisk karaktär som exempelvis uppgifter om ditt civilstånd och medborgarskap.

Uppgifter som erhålls vid en kreditupplysning privatperson är:

• Personuppgifter – Insamlas från SPAR (Statens personadressregisternämnd)
• Inkomstuppgifter – Uppgifter om din inkomst, din förmögenhet och eventuella fastighetsinnehav inhämtas från Skatteverket.
• Betalningsanmärkningar – Uppgifterna inhämtas från Kronofogdemyndigheten samt från Tingsrätten.

Uppgifterna om betalningsanmärkningar i kreditupplysningen finns kvar i tre år efter att anmärkningen uppkom, sedan skall kreditupplysningen gås igenom och raderas helt om det inte har uppkommit några nya betalningsanmärkningar. Finns det information om skuldsanering i kreditupplysningen så skall denna information gallras efter fem år eller, om skuldsaneringen är planerad att hålla på längre än fem år, den dagen då skuldsaneringen är klar. Uppgifter om kontokortsmissbruk finns kvar i två år.

De kreditupplysningsföretag som tillhandahåller kreditupplysningar måste ha Datainspektionens tillstånd för att få göra detta och i dagsläget finns det 20-25 företag som har erhållit detta tillstånd. De flesta kreditupplysningsföretag innehar information endast om de personer och företag som har betalningsanmärkningar medan det finns några som innehar information om alla invånare i Sverige som är över 15 år och alla Svenska företag. Du blir automatisk registrerad i dessa register och har ingen rätt att bli struken därifrån.

Då någon gör en kreditupplysning privatperson genom ett kreditupplysningsföretag så skickas även en kopia på kreditupplysningen hem till dig med information om vem det är som har begärt den. Tyvärr har en stor mängd kreditupplysningar utlämnats utan att personen som berörs har fått veta det de senaste åren. Detta beror på alla de kreditupplysningar som getts ut via Internet där vem som helst som har varit nyfiken på dig har kunnat beställa en kreditupplysning om dig.

From 110101 gäller dock samma regler för kreditupplysning via internet som via ett kreditupplysningsföretag. Det måste då finnas ett legitimt behov av att få ut kreditupplysningen, dvs det skall ingås ett avtal med personen i fråga eller lånas ut pengar till denne, och den omfrågade skall få fullständig information om att det har gjorts en kreditupplysningen på honom/henne. Det skall däri också framkomma vem det är som har gjort kreditupplysningen samt orsaken till denna. Denna lagändring skyddar din integritet och sätter stopp för grannar, arbetskamrater och andra människor som enbart gör en kreditupplysning för nyfikenhetens skull.

Då du får information om att det har gjorts en kreditupplysning på dig så har du möjlighet att kontrollera igenom de uppgifter som finns där och att rätta eventuella felaktigheter. Du kontaktar då det kreditupplysningsföretag som du har fått kreditupplysningen från och ordnar upp det med dem.

Denna information om kreditupplysning gäller endast kreditupplysning avseende privatpersoner. Gäller det kreditupplysning angående företag så finns det andra bestämmelser.