I Sverige upphandlas konsulttjänster inom managementområdet för omkring 7 miljarder kronor per år. Behovet av förändringar och förbättringar inom företag och organisationer har alltid funnits och behovet ökar i takt med att förändringstakten i samhället i övrigt ökar. Kraven på lönsamhet och effektivitet stiger, samhället ställer upp nya lagar och regler som ska följas, utbildnings- och informationsbehovet ökar och våra värderingar förändras. Alla dessa faktorer ställer nya krav på företag och organisationer – krav som ofta är orsaken till att man anlitar en managementkonsult.

Inom företag och organisationer specialiserar man sig och rationaliserar verksamheten mer och mer. Konkurrensen kräver att man fokuserar och är bäst på den egna nischen. Man inser att man inte kan vara bra på allt, och att analysera en situation och föreslå de bästa förändringarna är en specialitet i sig som man därför kan anlita en managementkonsult för. Många föredrar att anlita någon på kortvarig konsultbasis framför att anställa någon permanent för att göra detta jobb.

Jobba tillsammans med intressanta människor

Som managementkonsult träffar du ständigt nya och, i allmänhet, väldigt intressanta människor. Det är uppdragsgivarna, andra konsultkolleger eller specialister inom olika områden som du tar kontakt med i ditt jobb. Diskussionerna blir i allmänhet både givande och konstruktiva. Alla parter är ju inriktade på att lösa ett problem som uppstått. Även i de uppdrag som gäller att lösa upp en konflikt eller brygga över störande motsättningar blir det intressanta och lärorika samtal.

jobba som managementkonsult
jobba som managementkonsult

Ett dynamiskt jobb

Som managementkonsult kommer du hela tiden att jobba inom olika branscher samt med olika företags- och organisationsledningar. Du kommer att få tillfälle att resa mycket och jobba i olikartade miljöer. Ibland sitter man i en elegant kontorsmiljö och ibland pratar man med personalen på soptippen. Jag har haft förmånen att jobba som konsult i Europa, USA, Afrika och Asien vilket jag verkligen har gillat.

Man är med om att skapar förändringar

En managementkonsult kallas in när det uppstår ett behov av förändringar. När allt inom ett företag eller en organisation går sin vanliga lunk behövs man inte. Det gör att du hela tiden finns med i sammanhang där det rör sig och där det händer eller kommer att hända något. Om du med dina förslag på förändringar får vara med om att skapa en förbättring för människorna inom organisationen eller för företagets kunder eller ägare – då finns det all anledning att känna sig nöjd. Speciellt om uppdragsgivaren har förmåga att visa sin uppskattning för det du gjort.

Lycka till!