När man läser om olika kredit- och lånetjänster på nätet finns det många begrepp som kanske känns okända för en. De flesta vet vad både avgift och ränta är. Men när man delar upp räntorna i nominell och effektiv ränta är det många som inte förstår. Men det är viktigt att skilja dessa två åt, för det är ganska stor skillnad på effektiv och nominell ränta och det är endast en av de du behöver hantera.

Detta är den nominella räntan

Den nominella räntan är ett nummer du inte behöver förhålla dig till eftersom det inte ger inblick i det verkliga beloppet. Den nominella räntan är den procentsats banken själv tar för lånet. Det ingår inga avgifter eller andra kostnader som ingår i samband med lånet. Därför behöver du inte tänka på den nominella räntan eftersom det är den effektiva räntan som avgör hur mycket du ska betala för ditt lån.

Bankerna har en intervall där man kan läsa om de lägsta och högsta nominella räntorna som erbjuds. Här kan man jämföra de olika priserna med andra banker.

Den effektiva räntan är den som gäller

Som du kanske läste i texten ovan är det den effektiva räntan du bör titta på när du ska ta ett blancolån. Det är som namnet avslöjar den effektiva räntan du betalar för. Här är den nominella räntan redan inkluderad och andra avgifter som gör den reella kostnaden för lånet. Det är i regel den effektiva räntan som banker visar i sina annonser, men det är viktigt att inte bland ihop det med den nominella räntan så att man tror att det blir billigare att låna än vad det egentligen är.

Avgifter som inkluderas i den effektiva räntan är bland annat uppläggningsavgifter och aviavgift. Om du ska räkna ut hur mycket ränta du ska betala varje månad är det inte nödvändigt att ta med dessa i beräkningen eftersom de redan är inräknade i den effektiva räntan.

Hur är räntan i de svenska blancolånen?

Nu när du vet skillnaden på nominell och effektiv ränta kan du börja titta på de olika erbjudanden som banker har, så att du får ett lån så billigt som möjligt. Det har vi redan gjort och kan redovisa att den effektiva räntan ligger mellan 10 % och 20 %. De flesta svenskar hamnar någonstans mitt emellan, och du bör ha en relativ hög inkomst om du vill ha den lägre räntan (och relativt låg inkomst på den högre, som oftast ligger uppemot 20 %).

Räntan fastställs individuellt med den sökandes ekonomiska bakgrund i åtanke. Därför får man inte ett konkret svar innan man sökt om lån. De exempel som ses på bankernas webbsidor bör ses som exempel.